فایل فلش سامسونگ چینی J700H

سامسونگ چینی J700H

این گوشی با چندین پردازشگر و ال سی دی وارد بازار شده است. در جدول  رام با پردازشگر مورد نظر را انتخاب نموده و برای مشخصه بیشتر و محتویات فایل و لاگ فایل قبل از خرید به پایین جدول توجه فرمائید که شماره هر محصول با محتویات آن ذکر شده است. با آگاهی خرید کنید.

توجه داشته باشید شما رامی را انتخاب کنید که هم مدل و مطابق با ورژنی که رو گوشی هست انتخاب نمائید و به فکر ارتقا یا دانگرید نباشید

شماره محصول مدل اندروید مشخصه فارسی نوع فلشر حجم دانلود
1 J700H چینی 5.1.1 MT6582 دارد SP Flashtool 665 MB
2 J700H چینی 4.2.2 MT6572 دارد SP Flashtool 352 MB
3 J700H چینی 4.4.2 MT6572 دارد SP Flashtool 400 MB
4 J700H چینی 5.1.1 MT6589 دارد SP Flashtool 470 MB
5 J700H چینی  5.1.1 MT6580 دارد SP Flashtool 585 MB
6 J700H چینی 5.0.2 MT6582 دارد SP Flashtool 370 MB
7 J700H چینی 4.4.2 MT6572 دارد SP Flashtool 1.7 GB

جدول بالا در گذر زمان تکمیل خواهد شد


info محصول شماره 1 جدول

پردازشگر MT6582

قابل رایت با Sp Flashtool

بدون مشکل تصویر بعد از فلش طبق لاگ

قابل رایت با انواع باکس

رام بکاپ و بدون دستکاری می باشد

دارای userdata, cashe , Secro ,…


Info

Device Brand : samsung
Device Model : Galaxy J7
Device CPU : MT6582
Device IntName : Galaxy J7
Device Version : 5.1.1
Device Compile : 12/25/2015 6:22:08 AM
Device Project : ALPS.L0.MP2.V1_GIONEE6582.WT.L_P30
Device ExtInfo : SM-J700H

Modem Version : gionee6582_wt_l_hspa gionee6582_wt_l_tdd128hspa
Localization  : en_US zh_CN zh_TW es_ES pt_BR ru_RU fr_FR de_DE tr_TR vi_VN ms_MY in_ID th_TH it_IT ar_EG hi_IN bn_IN ur_PK fa_IR pt_PT nl_NL el_GR hu_HU tl_PH ro_RO cs_CZ ko_KR km_KH iw_IL my_MM pl_PL es_US bg_BG hr_HR lv_LV lt_LT sk_SK uk_UA de_AT da_DK fi_FI nb_NO sv_SE en_GB hy_AM zh_HK et_EE ja_JP kk_KZ sr_RS sl_SI ca_ES xhdpi hdpi
DisplayRes    : 1280 x 720

Supported LCD :
nt35590_hd720_dsi_cmd_auo

Supported DGT :
GT9XX

Supported CAM :
imx219_mipi_raw
sp1628_yuv
gc2755mipi_raw

Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : 1501004B4A5330304D , Name : KJS00M , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [1] CID : 90014A483447316404 , Name : H4G1d , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [2] CID : 90014A484147346404 , Name : HAG4d , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [3] CID : FE014E503058585858 , Name : P0XXXX , Vendor : FE , [MICRON]
FlashID [4] CID : 90014A2058494E5948 , Name :  XINYH , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [5] CID : 1501004B355530304D , Name : K5U00M , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [6] CID : 45010053454D303847 , Name : SEM08G , Vendor : 45 , [SANDISK]
FlashID [7] CID : 7001004D4D43303447 , Name : MMC04G , Vendor : 70 , [KINGSTON]
FlashID [8] CID : 45010053454D303447 , Name : SEM04G , Vendor : 45 , [SANDISK]
FlashID [9] CID : 110100303034473930 , Name : 004G90 , Vendor : 11 , [TOSHIBA]

.


info محصول شماره 2 جدول

پردازشگر MT6572

قابل رایت با Sp Flashtool

preloader_j7270hd.bin

قابل رایت با انواع باکس

رام بکاپ و بدون دستکاری می باشد

دارای userdata, cashe , Secro ,…


Info

Brand : Samsung
ProdName : SM-J700H
ProdModel : SM-J700H
Device : j7271
AndroidVer: 4.2.2
MTKxCPU : MT6572
MTKxPRJ : J7271_5.0_V1.3

.


info محصول شماره 3 جدول

پردازشگر MT6572

قابل رایت با Sp Flashtool

بدون مشکل تصویر بعد از فلش طبق لاگ

preloader_j7270.bin

قابل رایت با انواع باکس

رام بکاپ و بدون دستکاری می باشد

حل مشکل شبکه با nvram

دارای userdata, cashe , Secro ,…


Info

Device Brand : Samsung
Device Model : Galaxy J7
Device CPU : MT6572
Device IntName : Galaxy J7
Device Version : 4.4.2
Device Compile : 6/30/2016
Device Project : J7270_5.1.1_V1.5
Device ExtInfo : SM-J700H

.


info محصول شماره 4 جدول

پردازشگر MT6589

قابل رایت با Sp Flashtool

preloader_mbk89_wet_jb2.bin

قابل رایت با انواع باکس

رام بکاپ و بدون دستکاری می باشد

دارای userdata, cashe , Secro ,…


Info

Device Brand : samsung
Device Model : j73g
Device CPU : MT6589
Device IntName : j73gxx
Device Version : 5.1.1
Device Project : ALPS.JB2.MP.V1.16
Device ExtInfo : SM-J700H
Device Storage : EMMC
FlashID[0],CID[90014A483447316404],Name[4G1d] FlashID[1],CID[1501004E35575A4D42],Name[5WZMB] FlashID[2],CID[1501004E4A5330304D],Name[JS00M] FlashID[3],CID[1501004B3557564D42],Name[5WVMB] FlashID[4],CID[1501004E35585A4D42],Name[5XZMB] FlashID[5],CID[1501004B355530304D],Name[5U00M] FlashID[6],CID[1501004B3558594D42],Name[5XYMB] FlashID[7],CID[1501004E355530304D],Name[5U00M] FlashID[8],CID[110100303034473930],Name[04G90] FlashID[9],CID[FE014E50314A393448],Name[1J94H] FlashID[10],CID[1501004B3558564D42],Name[5XVMB] FlashID[11],CID[90014A483447326111],Name[4G2a] FlashID[12],CID[1501004B4A53303041],Name[JS00A] FlashID[13],CID[110100303038474530],Name[08GE0] FlashID[14],CID[45010053454D303447],Name[EM04G] FlashID[15],CID[45010053454D303447],Name[EM04G] FlashID[16],CID[FE014E50314A39354C],Name[1J95L] FlashID[17],CID[FE014E50314A39344C],Name[1J94L] FlashID[0],CID[000000000000000000],Name[] FlashID[0],CID[000000000000000000],Name[] FlashID[0],CID[000000000000000000],Name[] FlashID[0],CID[000000000000000000],Name[] FlashID[0],CID[000000000000000000],Name[] FlashID[0],CID[000000000000000000],Name[]

.


info محصول شماره 5 جدول

پردازشگر MT6580

قابل رایت با Sp Flashtool

بدون مشکل صدا

preloader_gxq6580_weg_l.bin

قابل رایت با انواع باکس

رام بکاپ و بدون دستکاری می باشد

حل مشکل شبکه با nvram

دارای userdata, cashe , Secro ,…


Info

Device Brand : alps
Device Model : gxq6580_weg_l
Device CPU : MT6580
Device IntName : full_gxq6580_weg_l
Device Version : 5.1
Device Compile : 4/12/2016
Device Project : ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P62
Device ExtInfo : gxq6580_weg_l

 

.


info محصول شماره 6 جدول

پردازشگر MT6582

قابل رایت با Sp Flashtool

J8270_5.0_V1.2

قابل رایت با انواع باکس

رام بکاپ و بدون دستکاری می باشد

دارای userdata, cashe , Secro ,…


Info

Device Brand : samsung
Device Model : Galaxy J7
Device CPU : MT6582
Device IntName : Galaxy J7
Device Version : 5.0
Device Compile : 2016
Device Project : J8270_5.0_V1.2
Device ExtInfo : SM-J700H


info محصول شماره 7 جدول

تصاویر مربوط به گرفتن بکاپ

پردازشگر MT6572

قابل رایت با Sp Flashtool

بدون مشکل تصویرشطرنجی

قابل رایت با انواع باکس

رام بکاپ و بدون دستکاری می باشد

دارای userdata, cashe , Secro ,…


InfoCPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
Downloading Boot8 …
EMMC Size: 0x00EC000000
Flash Type: EMMC
INT/EXT RAM Size: 0x0+0x0
Reading infr(EMMC)…
id:ALPS.KK1.MP6.V1
version:4.4.2
model:rtech72_we_72_kk
brand:alps
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x600000
RECOVERY BaseAddr:0x2F80000 Size:0x600000
SEC_RO BaseAddr:0x3580000 Size:0x40000
MISC BaseAddr:0x35C0000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x3640000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x3940000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x4340000 Size:0x44C00000
CACHE BaseAddr:0x48F40000 Size:0xE200000
USRDATA BaseAddr:0x57140000 Size:0x52C00000
FAT BaseAddr:0xA9D40000 Size:0x41240000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
BaseAddr:0x0 Size:0x0
>>Done.

.


آموزش کار با SP Flashtool
دستگاه مورد نظر را خاموش کرده و باطری را خارج کنید و دوباره وارد کنید.

 • بر روی برنامه SP Flash Tool راست کلیک کرده و Run as Administrator را بزنید.

طبق تصویر بالا بر روی Scatter-loading کلیک کنید. در پوشه رام که دانلود کرده اید به دنبال فایل txt با نام scatter بگردید و آن را انتخاب کنید.

 

نکته : ترجیحا پوشه رام را با اسم کوتاه و انگلیسی در دسکتاپ قرارد دهید

معمولا با انتخاب scatter همه فایل ها بطور اتوماتیک تیک میخورند و آماده فلش میشوند که میتوانید بر اساس راهنمای هر فایلی که خربداری می کنید از تیک ها را فعال و یا غیر فعال نمائید. خب در این مرحله فایل ها چیده شده و کافیست بر روی دانلود برنید و دستگاه خاموش را با ولوم پایین ( هر دستگاه متفاوت است ) و با استفاده از کابل به سیستم متصل کنید. اگر کلیه مواد اعم از کابل، کانکتور شارژ دستگاه، همخوانی درست فایل با دستگاه و درایور دستگاه بطور صحیح نصب شده باشد با کادر زرد رنگ بالا مشاهده خواهید کرد که بروزرسانی در حال انجام است. شکیبا باشید. بعد از کادر سبز رنگ بالا دستگاه را جدا کنید و روشن نمایید. موفق باشید

در بعضی موارد هنگام فلش کردن ارور دریافت میکنید که با گذاشتن ارور در دیدگاه پاسخ شما را خواهیم داد در انتخاب فایل دقت کنید در هنگام فلش از عجله پرهیز کنید همیشه قبل از فلش و یا… از رام دستگاه بکاپ بگیرید.
مطالب مرتبط
2 بار در این موضوع بحث شده
 1. pejman گفته

  سلام من خرید زدیم بعد از پرداخت
  این خطا رو میده
  Not Found
  The requested URL was not found on this server.
  dl.amarom.ir

  1. پشتیبانی آمارام گفته

   سلام دوست عزیز
   در همان روز اول خدمت شما تماس گرفتیم در دسترس نبودید ایمیل هم ارسال شد.
   لطفا با ما ارتباط بگیرید

در بحث شرکت کن

ایمیل شما نمایان نخواهد شد