سامسونگ چینی

فایل فلش J200H چینی با پردازشگر MT6572

رام فارسی تست شده  J200H چینی رام تست شده به همراه فلشر را در جدول رام با پردازشگر مورد نظر…

ادامه مطلب

فایل فلش G530F چینی با پردازشگر MT6572

رام فارسی تست شده  G530F چینی رام تست شده به همراه فلشر را در جدول رام با پردازشگر مورد نظر…

ادامه مطلب

فایل فلش سامسونگ چینی J9 PRIME با پردازشگر MT6582

فایل فلش سامسونگ چینی J9 PRIME سامسونگ چینی J9 PRIME با چندین پردازشگر و ال سی دی وارد بازار شده…

ادامه مطلب

فایل فلش سامسونگ چینی G355H با پردازشگر MT6572

فایل فلش سامسونگ چینی G355H چینی G355H با چندین پردازشگر و ال سی دی وارد بازار شده است. در جدول…

ادامه مطلب

فایل فلش سامسونگ چینی Tab S10.5 با پردازشگر MT6572

Samsung Galaxy

ادامه مطلب

فایل فلش سامسونگ A86 چینی با پردازشگر MT6572

فایل فلش سامسونگ A86 چینی A86 چینی با چندین پردازشگر و ال سی دی وارد بازار شده است. در جدول…

ادامه مطلب

فایل فلش سامسونگ I9500 چینی با پردازشگر MT6589

I9500 چینی  گوشی I9500 چینی با چندین پردازشگر و ال سی دی وارد بازار شده است. در جدول رام با پردازشگر…

ادامه مطلب

فایل فلش سامسونگ چینی G9350 با پردازشگر MT6580

فایل فلش سامسونگ G9350 چینی G9350 چینی با چندین پردازشگر و ال سی دی وارد بازار شده است. در جدول…

ادامه مطلب

فایل فلش سامسونگ چینی J111F با پردازشگر MT6582

J111F چینی این گوشی با چندین پردازشگر و ال سی دی وارد بازار شده است. در جدول رام با پردازشگر…

ادامه مطلب

فایل فلش سامسونگ G930F چینی همه پردازشگر ها

فایل فلش سامسونگ G930F چینی این گوشی با چندین پردازشگر و ال سی دی وارد بازار شده است. در جدول…

ادامه مطلب