سامسونگ

 • حل مشکل تصویر J500H

  حل مشکل صفحه J500H | تصویر سبز یا سیاه شدن

  حل مشکل صفحه J500H دیده شده در هنگام فلش کردن به اندروید 6 و یا روت کردن گوشی سامسونگ J500H و یا بطور خود به خود  این دستگاه J500H با مشکل سیاهی صفحه یا سبز شدن صفحه گویی که ال سی دی خاموش و یا مشکل پیدا کرده است رو به…

  ادامه مطلب
 • حذف قفل سامسونگ J730GM

  حذف قفل J730GM در حالت های FRP=ON/OFF

  حذف قفل J730GM بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J730GM حذف رمز سامسونگ J730GM در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF فایل قابل رایت با Odin و بدون نیاز باکس و بدون حذف اطلاعات هر نوع قفل از قبیل  قفل های پترن، پین، پسورد ، تشخیص چهره و رمز را باز خواهد کرد.…

  ادامه مطلب
 • حذف رمز J730F

  حذف رمز سامسونگ J730F در حالت های FRP=ON/OFF

  حذف قفل سامسونگ J730F بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J730F حذف رمز سامسونگ J730F در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF فایل قابل رایت با Odin و بدون نیاز باکس و بدون حذف اطلاعات هر نوع قفل از قبیل  قفل های پترن، پین، پسورد ، تشخیص چهره و رمز را باز خواهد…

  ادامه مطلب
 • حذف رمز J730G

  حذف رمز J730G سامسونگ J7 PRO بدون از دست دادن اطلاعات

  حذف رمز J730G بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J730G حذف رمز سامسونگ J730G در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF فایل قابل رایت با Odin و بدون نیاز باکس و بدون حذف اطلاعات هر نوع قفل از قبیل  قفل های پترن، پین، پسورد ، تشخیص چهره و رمز را باز خواهد کرد.…

  ادامه مطلب
 • حذف پین J400M

  حذف رمز سامسونگ GALAXY J4 | J400M بدون پاک شدن اطلاعات

  حذف قفل سامسونگ J400M بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J400M حذف قفل سامسونگ J400M در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF فایل قابل رایت با Odin و بدون نیاز باکس و بدون حذف اطلاعات هر نوع قفل از قبیل  قفل های پترن، پین، پسورد ، تشخیص چهره و رمز را باز خواهد…

  ادامه مطلب
 • حذف پین J400G

  حذف رمز سامسونگ GALAXY J4 | J400G بدون پاک شدن اطلاعات

  حذف قفل سامسونگ J400G بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J400G حذف قفل سامسونگ J400G در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF فایل قابل رایت با Odin و بدون نیاز باکس و بدون حذف اطلاعات هر نوع قفل از قبیل  قفل های پترن، پین، پسورد ، تشخیص چهره و رمز را باز خواهد…

  ادامه مطلب
 • حذف رمز J530FM

  حذف رمز سامسونگ J5 2017 |J530FM بدون پاک شدن اطلاعات

  حذف قفل سامسونگ J530FM بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J530FM حذف قفل سامسونگ J530FM در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF فایل قابل رایت با Odin و بدون نیاز باکس و بدون حذف اطلاعات هر نوع قفل از قبیل  قفل های پترن، پین، پسورد ، تشخیص چهره و رمز را باز خواهد…

  ادامه مطلب
 • حذف قفل سامسونگ J530F

  حذف قفل سامسونگ J530F در حالت FRP=ON/OFF

  حذف قفل سامسونگ J530F بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J530F حذف رمز سامسونگ J530F در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF بدون حذف محاطبین و پیامک ها فایل قابل رایت با Odin و بدون نیاز باکس و بدون حذف اطلاعات هر نوع قفل از…

  ادامه مطلب
 • حذف رمز j400f

  حذف رمز سامسونگ J400F در حالت های FRP=ON/OFF

  حذف قفل سامسونگ J400F بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J400F حذف رمز سامسونگ J400F در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF فایل قابل رایت با Odin و بدون نیاز باکس و بدون حذف اطلاعات هر نوع قفل از قبیل  قفل های پترن، پین، پسورد ، تشخیص چهره و رمز را باز خواهد…

  ادامه مطلب
 • حذف رمز سامسونگ J710FN

  حذف رمز سامسونگ J7 2016 | J710FN بدون پاک شدن اطلاعات

  حذف رمز سامسونگ J710FN بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پترن J710FN فایل قابل رایت با Odin و بدون نیاز باکس و بدون حذف اطلاعات هر نوع قفل از قبیل  قفل های پترن، پین، پسورد ، تشخیص چهره و اثر انگشت را باز خواهد کرد. مدل اندروید FRP باینری بیلد نامبر قابل نصب تاریخ انتشار لینک J710FN…

  ادامه مطلب