کلیه موارد مربوط به این فهرست

سامسونگ

فایل حذف قفل سامسونگ G313F بدون پاک شدن اطلاعات

برای حذف رمز گوشی سامسونگ Galaxy Ace 4 LTE با مدل عددی G313F لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری نحوه رایت فایل (در پایین جدول محصولات بطور کامل توضیح داده ایم )…

فایل حذف قفل سامسونگ J530G در حالت های FRP ON و OFF

برای حذف رمز گوشی سامسونگ Galaxy J5 Pro با مدل عددی J530G لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری وضعیت روشن یا خاموش بودن FRP , OEM نحوه رایت فایل (در پایین جدول…

فایل حذف قفل سامسونگ G355HN بدون پاک شدن اطلاعات

برای حذف رمز گوشی سامسونگ GALAXY Core 2 با مدل عددی G355HN لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری وضعیت روشن یا خاموش بودن FRP , OEM نحوه رایت فایل (در پایین جدول…

فایل حذف قفل سامسونگ J120G در حالت های FRP ON و OFF

برای حذف رمز گوشی سامسونگ Galaxy J1 2016 4G با مدل عددی J120G لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری وضعیت روشن یا خاموش بودن FRP , OEM نحوه رایت فایل (در پایین…

فایل حذف رمز سامسونگ J106B در حالت های FRP ON و OFF

برای حذف رمز گوشی سامسونگ Galaxy J1 mini prime با مدل عددی J106B لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری وضعیت روشن یا خاموش بودن FRP , OEM نحوه رایت فایل (در…

فایل حذف قفل سامسونگ N9005 در حالت های FRP ON و OFF

برای حذف رمز گوشی سامسونگ GALAXY Note 3 LTE با مدل عددی N9005 لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری وضعیت روشن یا خاموش بودن FRP , OEM نحوه رایت فایل (در پایین…

فایل حذف قفل سامسونگ J3119S در حالت های FRP ON و OFF

برای حذف رمز گوشی سامسونگ Galaxy J3 Pro Duos با مدل عددی J3119S لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری وضعیت روشن یا خاموش بودن FRP , OEM نحوه رایت فایل (در پایین…

فایل حذف رمز سامسونگ G925F در حالت های FRP ON OFF

برای حذف رمز گوشی سامسونگ Galaxy S6 edge با مدل عددی G925F لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری وضعیت روشن یا خاموش بودن FRP , OEM نحوه رایت فایل (در پایین جدول…

فایل حذف رمز سامسونگ J320G در حالت های FRP=ON/OFF

فایل حذف قفل J320G بدون از دست دادن اطلاعات در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF ♥توجه نمائید  در سایت آمارام برای فایل حذف قفل J320G فقط باینری مهم است پس به راحتی این فایل ها رو میتوانید بر روی سایر بیلد نامبر ها با…

فایل حذف رمز سامسونگ J111F در حالت های FRP=ON/OFF

حذف رمز J111F بدون از دست دادن اطلاعات در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF ♥توجه نمائید فایل های سایت آمارام برای حذف رمز J111F فقط باینری مهم است پس به راحتی این فایل ها رو میتوانید بر روی سایر بیلد نامبر ها با باینری…

فایل حذف رمز سامسونگ J330FN در حالت های FRP=ON/OFF

حذف رمز J330FN بدون از دست دادن اطلاعات در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF ♥توجه نمائید فایل های سایت آمارام برای حذف رمز J330FN فقط باینری مهم است پس به راحتی این فایل ها رو میتوانید بر روی سایر بیلد نامبر ها با…

فایل حذف رمز سامسونگ G531F در حالت های FRP=ON/OFF

حذف رمز G531F بدون از دست دادن اطلاعات در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF ♥توجه نمائید فایل های سایت آمارام برای حذف رمز G531F فقط باینری مهم است پس به راحتی این فایل ها رو میتوانید بر روی سایر بیلد نامبر ها با باینری…