هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

باز کردن قفل امنیتی G900FD