هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

باز کردن پین G900FD