برداشتن پترن سامسونگ

حذف رمز سامسونگ

حذف رمز G7102 و Galaxy Grand 2 | G7102 بدون پاک شدن اطلاعات

حذف رمز سامسونگ G7102 بدون از دست دادن اطلاعات |…

ادامه مطلب
حذف رمز سامسونگ

حذف رمز سامسونگ Galaxy S8 Plus | G955U بدون پاک شدن اطلاعات

رمز قفل صفحه دستگاه سامسونگ مدل G955U خود را فراموش…

ادامه مطلب
حذف رمز سامسونگ

حذف رمز سامسونگG955F و Galaxy S8+ | G955FD بدون پاک شدن اطلاعات

رمز قفل صفحه دستگاه سامسونگ مدل G955F و G955FD خود را…

ادامه مطلب
حذف رمز سامسونگ

حذف رمز سامسونگ G950F و G950FD درحالت FRP=ON/OFF

حذف رمز G950F بدون از دست دادن اطلاعات | حذف…

ادامه مطلب
حذف رمز سامسونگ

حذف رمز G930F و G930FD در حالت FRP=ON/OFF

حذف رمز G930F بدون از دست دادن اطلاعات | حذف…

ادامه مطلب
حذف رمز سامسونگ

فایل حذف رمز سامسونگ G928F در حالت های FRP=ON/OFF

حذف رمز G928F بدون از دست دادن اطلاعات در حالت…

ادامه مطلب
حذف رمز سامسونگ

فایل حذف رمز سامسونگ G928C در حالت های FRP ON و یا OFF

حذف رمز G928C بدون از دست دادن اطلاعات در حالت…

ادامه مطلب
حذف رمز سامسونگ

حذف رمز سامسونگ Galaxy S6 | G920I بدون پاک شدن اطلاعات

رمز قفل صفحه دستگاه سامسونگ مدل G920I خود را فراموش…

ادامه مطلب
حذف رمز سامسونگ

حذف قفل G920F در حالت های FRP=ON/OFF

حذف قفل G920F بدون از دست دادن اطلاعات | حذف…

ادامه مطلب
حذف رمز سامسونگ

حذف رمز سامسونگ Galaxy S5 | G900H بدون پاک شدن اطلاعات

حذف رمز سامسونگ G900H بدون از دست دادن اطلاعات |…

ادامه مطلب