هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز a3000 بدون حذف اطلاعات