هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز A500F بدون حذف اطلاعات