هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز A700F بدون حذف اطلاعات