هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز A810F بدون حذف اطلاعات