هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز CALL TOUCH C333