هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز G360H بدون حذف اطلاعات