هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز GALAXY CORE PRIME