هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز THL KNIGHT 1 بدون حذف اطلاعات