هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف پترن J7 MAX