هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف پترن SC-04E