هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف پین GALAXY CORE PRIME