هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حل مشکل ارور ver:- 4 binary فلش sm-j710f/ds