هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حل مشکل تاچ J7 Max