هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حل مشکل رمز INET-3F-REV06