هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حل مشکل صفحه سفید GXPAD395G