هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حل مشکل صفحه سفید SC-01F