هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حل مشکل CTRONIQ C70GI