هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حل مشکل SONY X-BO F8