هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

رام اصلی با برد t739 mainboard v2.2 jtx 20150311 lcd hd