هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

رام بدون مشکل واصلی t739 mainboard v2.2 jtx 20150311 lcd hd