هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

رام رسمی 86V 3G-L03A