هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

رام رسمی CTRONIQ C70GI