هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

رام فارسی CTRONIQ C70GI