هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

رام فارسی CTRONIQ SNOOK C70GI