هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

رام فارسی SONY XBO V6