هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

رام CTRONIQ C70GI