هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

رام CTRONIQ SNOOK C70GI