هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

فایل حل تاچ G615F