هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

فایل فلش 86V 3G-L03A