هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

فایل فلش G960F چینی