هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

فایل فلش SUPERTAB A7 KRC1025