هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

فایل CTRONIQ C70GI