هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

مشکل تاچ INET-86VW-REV05