هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

مشکل تاچ J7 Max