هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

نصب رام با Phoenix Suit