هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

پاک کردن رمز G361H بدون از دست دادن اطلاعات