هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

پاک کردن رمز j105b بدون از دست دادن اطلاعات انلاک پترن j105b