هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

پاک کردن رمز SC-04E بدون از دست دادن اطلاعات