هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

Device CPU : MT6582