هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash CALL TOUCH C333