هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash ET-Q8-V3.0