هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash G-TIDE SHINING 7