هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash GALAXY NOTE 8.0 چینی